De huidige site behoort aan Presstalis SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 16.000.000), met als thuisbasis Parijs, ( 19 e ARR..), 30, Rue Raoul Wallenberg, geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer: B 529.326.050.
Ieder element van de site is gedekt door de code van intellectueel eigendom. Ieder reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.

Dit verbod betreft , zonder uitzondering, voor elk geschreven element die in site, de de scherm presentatie, de software en data gegevens nodig voor exploitatie, voor logo’s, images, grafieken en iets van ieder andere aaard.

Het wegnemen van gegevens van de site is absoluut verboden.

De site kent strikte regels voor het beheer. Ofschoon alle zorg die is gegeven aan de concretisering en updating, kunnen fouten of omissies voorkomen in de getoonde informatie, maar de verantwoordelijkheid van Presstalis kan niet worden gegeven voor evetuele fouten of omissies.

Presstalis draagt uit dat de grafische software is Google : «© Google Maps API», dus het verwijst voor de gebruikelijke voorwaarden naar het adres: : http://www.google.com/apis/maps/terms.html

Credits :

Grafisch concept van deze site: Agence e-Mazarine 2, square Villaret de Joyeuse - 75017 Paris

Niet beschikbaarheid van de service:

In verband met onderhoud kan de service worden gewijzigd, en onderbroken op vrijdag van 07.00 tot 07.30 in de morgen en op zondagmorgen. .

 

 Ontvangst   |  Contact   |   Wettelijke vermeldingen en voorwaarden voor gebruik   |   Hulp   |   Plaatsen partners